โปรโมชั่นทั้งหมด

HAIER

รุ่น Worry Free FIXED SPEED น้ำยา R32  ปี 2024

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

HSU-10CQRC03T

5

9200

 

HSU-13CQRC03T

5

12795

 

HSU-18CQRC03T

5

18000

 

HSU-24CQRC03T

5

24200

 

  ** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่5ปีรีโมทไร้สาย
AMENA

รุ่น WR-B Series FIX-SPEED น้ำยา R32  ปี 2024

รุ่น

                  เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

WR09B-MNVJE

5

9500

 

WR13B-MNVKE

5

12600

 

WR18B-MNVJE

5

18000

 

WR24B-MNVJE

5

25000

 

WL30B-MNVJE

5

30000

 

WL35B-MNVTE

5

36000

 

      ** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10ปี อะไหล่2ปีรีโมทไร้สายCENTRAL AIR

รุ่น JSFE Series น้ำยา R32  ปี 2024

รุ่น

            เบอร์/SEER

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

CFW-JSFE09-1

5/14.67

9600

 

CFW-JSFE13-1

5/13.34

12300

 

CFW-JSFE18-1

5/13.38

18300

 

CFW-JSFE25-1

5/13.58

25100

 

CFW-2AFE25-1

5/13.34

25200

 

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10ปี อะไหล่3ปีรีโมทไร้สาย

SAMSUNG

รุ่น FIXED SPEED น้ำยา R32  ปี 2024

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

AR09AGHQA

5

9000

 

AR12AGHQA

5

12000

 

AR18AGHQA

5

18000

 

AR24AGHQA

5

24000

 

      ** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่1ปีรีโมทไร้สาย                       

      รุ่น S-INVERTER ECO น้ำยา R32  ปี 2024

รุ่น

      เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

AR10TYHYB

5

9400

 

AR13TYHYB

5

12000

 

AR15TYHYB

5

14500

 

AR18TYHYB

5

17200

 

AR24TYHYB

5

21500

 

      ** รับประกันคอมเพรสเซอร์10 ปีอะไหล่1ปีรีโมทไร้สายDAIKIN

รุ่น SMASH II ECONO น้ำยา R32  ปี 2024

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

FTM-09PV2S

5

9200

 

FTM-13PV2S

5

12700

 

FTM-15PV2S

5

14400

 

FTM-18PV2S

5

18000

 

FTM-24PV2S

5

22530

 

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปีอะไหล่1ปีรีโมทไร้สาย
MITSUBISHI

รุ่น Econo Air น้ำยาR32  ปี  2024

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

MS-GY09VF

5

9212

 

MS-GY13VF

5

12624

 

MS-GN15VF

5

14330

 

MS-GY18VF

5

18084

 

MS-GN24VF

5

22519

 

 ** รับประกันคอมเพรสเซอร์5ปี  , อะไหล่ 1 ปี รีโมทไร้สาย

รุ่น HAPPY INVERTER น้ำยา R32  ปี 2024

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

MSY-KY09VF

5

9212

 

MSY-KY13VF

5

12283

 

MSY-KY15VF

5

15013

 

MSY-KY18VF

5

17742

 

MSY-KY24VF

5

22519

 

** รับประกันคอมเพรสเซอร์5ปี  , อะไหล่ 1 ปี รีโมทไร้สาย

รุ่น SUPER INVERTER นำ้ยา R32  ปี 2024

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

MSY-GY09VF

5

9554

 

MSY-GY13VF

5

12624

 

MSY-GY15VF

5

14330

 

MSY-GY18VF

5

17742

 

MSY-GY24VF

5

22519

 

MSY-GY30VF

5

27978

 


** รับประกันคอมเพรสเซอร์5ปี  , อะไหล่ 1 ปี รีโมทไร้สายPANASONIC

รุ่น STANDARD NON-INVERTER  น้ำยา R32  ปี 2023

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

CS/CU-YN9YKT

5

9220

 

CS/CU-YN12YKT

5

12162

 

CS/CU-YN18YKT

5

18094

 

CS/CU-YN24YKT

5

23985

 

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปีอะไหล่1ปีรีโมทไร้สายSAIJO DENKI

รุ่น SMART COOL (SWG)  น้ำยา R32  

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

CS/CU-YN9YKT

5

9220

 

CS/CU-YN12YKT

5

12162

 

CS/CU-YN18YKT

5

18094

 

CS/CU-YN24YKT

5

23985

 

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปีอะไหล่1ปีรีโมทไร้สาย
MITSUBISHI HEAVY DUTY

รุ่น KAZE SERIES  น้ำยา R32 )ปี2024

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

SRK-10CXV-W1

5

9175

SRK-13CXV-W1

5

12262

SRK-15CXV-W1

5

14457

SRK-18CXV-W1

5

18447

SRK-24CXV-W1

5

25249

 

รุ่น HARU INVERTER  ปี2024

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

SRK10YYM-W1

5

9575

SRK13YYM-W1

5

12171

SRK15YYM-W1

5

15385

SRK18YYM-W1

5

18086

SRK24YYM-W1

5

24225

 

รุ่น HOSHI  INVERTER ปี2024

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

SRK-10YYP-W1

5

9492

SRK-13YYP-W1

5

12369

SRK-15YYP-W1

5

15297

SRK-18YYP-W1

5

16739

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปีอะไหล่1ปีรีโมทไร้สาย
LG

 รุ่น DUAL-COOL MODERN INVERTER

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

ISR10E1

5

9212

ISR13E1

5

11942

ISR18E1

5

18084

ISR24E1

5

21496

รุ่น DUAL-COOL SMART INVERTER

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

IK10R.SR2

5

9200

IK13R.SR2

5

12000

IK15R.SR2

5

14672

IK18R.SR2

5

18084

IK24R.SR2

5

21496

 

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10ปีอะไหล่3ปีรีโมทไร้สายSHARP

 รุ่น STANDARD INVERTER น้ำยา R32

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

AH-X10ZB

5

9000

AH-X13ZE

5

12000

AH-X18ZB

5

18000

AH-X24ZB

5

24000

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปีอะไหล่1ปีรีโมทไร้สาย
CARRIER

 รุ่น COPPER 7 FIX-SPEED น้ำยา R32 ปี 2024

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

42TSAA010

5

9000

42TSAA013

5

12000

42TSAA018

5

18000

42TSAA025

5

24000

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7ปีอะไหล่3ปีรีโมทไร้สาย
MIDEA

 รุ่น STORM EASY FIXED SPEED น้ำยา R32

รุ่น

เบอร์/SEER

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

MSVG-09CRN6

5/12.97

9000

MSVG-12CRN6

5/12.93

12500

                  MSVG-18CRN

5/13.44

18000

                  MSABBE-24

5/13.34

24000

** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7ปีอะไหล่ 5 ปีรีโมทไร้สาย
TRANE

 รุ่น JOYFUL NEW น้ำยา R32

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

MCWE-09RB5

5

9400

MCWE-12RB5

5

12200

MCWE18RB5

5

18400

MCWE-24RB5

5

25000


** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7ปีอะไหล่ 3 ปีรีโมทไร้สายEMINENT

แบบติดผนัง 

ลำดับ

FANCOIL/CONDENSING

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

WLG09 / ACG09

5

9,204

12,800 บาท

2

WLG12 / ACG12

5

12,263

13,900 บาท

3

WLG18 / ACG18

5

18,841

21,900 บาท

4

WLG24 / ACG24

5

24,977

28,000 บาท

หมายเหตุ: **
           ราคาพร้อมติดตั้งให้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ถ้าเกินคิดเพิ่มดังนี้
           - ท่อน้ำยาขนาด 9000 - 12000 BTU คิดเมตรละ 400 บาท
           - ท่อน้ำยาขนาด 18000-24000 BTU คิดเมตรละ 500 บาท
           - สายไฟเมตรละ 80 บาท
           - ถ้าใช้รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท
           - ถ้าใช้ขาแขวนชุดเล็ก 400 บาท
           - ถ้าใช้ขาแขวน ชุดใหญ่ 500 บาท
           - ถ้าใช้ขากระเช้าชุดละ 500 บาท
           - รับประกันการติดตั้ง 1 ปี (รับประกันจากร้าน)
           - สินค้ามีใบรับประกันจากโรงงานทุกรุ่น