เลือกขนาด BTU ให้เหมาะสมกับขนาด ของห้อง
ห้องปกติ ห้องโดนแดด BTU
12-15 ตร.ม. 11-14 ตร.ม. 9,000
16-20 ตร.ม. 14-18 ตร.ม. 12,000
24-30 ตร.ม. 21-27 ตร.ม. 18,000
28-35 ตร.ม.  25-32 ตร.ม. 21,000
32-40 ตร.ม. 28-36 ตร.ม. 24,000
35-44 ตร.ม. 30-39 ตร.ม. 25,000
40-50 ตร.ม. 35-45 ตร.ม. 30,000
48-60 ตร.ม. 42-54 ตร.ม. 35,000
64-80 ตร.ม. 56-72 ตร.ม. 48,000
80-100 ตร.ม. 70-90 ตร.ม. 80,000
ทำไมต้องเลือก BTU ให้พอเหมาะ
BTU สูงไป  คอมเพรสเซอร์ทำงานตัดบ่อยเกินไป ทำให้ประสิทธิภาพ 
      ในการทำงานลดน้อยลง ทำให้ความชื้นในห้องสูง ไม่สะบายตัว และที่สำคัญ
      ราคาแพง และสิ้นเปลืองพลังงาน
BTU ต่ำไป   คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลา เพราะความเย็นห้องไม่ได้
ตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้ สิ้นเปลืองพลังงาน และเครื่องปรับอากาศเสียเร็ว
การคำนวณ BTU ของเครื่องปรับอากาศ
BTU = พื้นที่ห้อง (กว้าง*ยาว)*ตัวแปร
 ตัวแปรความร้อน แบ่งได้ 2ระดับ
  700 ห้องที่มีความร้อนน้อยใช้เฉพาะกลางคืน
 800 ห้องที่มีความร้อนสูงใช้กลางวันมาก กรณีที่เพดานสูงกว่า 2.5 เมตร ให้บวกเพิ่มจากเดิม 5%