แอร์บ้านราคาถูก
   

PANASONIC

รายละเอียด :

เครื่องปรับอากาศ PANASONIC ปี 2016

แบบติดผนัง รุ่น STANDARD  R32

ลำดับ

MODEM

เบอร์/EER

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS/CU- PN9SKT

5 / 11.53

9,326

14,500 บาท

2

CS/CU- PN12SKT

5 / 11.35

11,942

16,500 บาท

3

CS/CU- PN18SKT

5 / 11.32

17,623

25,500 บาท 

4

CS/CU- PN24SKT

 -/ 10.70

22,252

33,500 บาท


แบบติดผนัง Deluxe

ลำดับ

MODEL

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS/CU- C9 NKT

5

9,210

19,000 บาท

2

CS/CU- C12 NKT

5

12,300

23,000 บาท

3

CS/CU- C18 NKT

5

18,100

29,000 บาท

4

CS/CU- C24 NKT

5

22,500

37,000 บาท


แบบติดผนัง รุ่น DELUXE  INVERTER  2016

ลำดับ

MODEL

เบอร์ /EER

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS/CU- PU9 SKT

5 /11.99

8,734

19,800 บาท

2

CS/CU- PU13 SKT

5 / 11.72

12,299

24,500 บาท

3

CS/CU- PU18 SKT

5 / 11.70

18,051

30,500 บาท

4

CS/CU- PU24 SKT

5  / 11.83

20,607

43,500 บาท


แบบติดผนัง รุ่น PREMIUM  INVERTER 2016

ลำดับ

MODEL

เบอร์ /EER

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS/CU- U9 SKT   

5 / 12.34

8,421

23,500 บาท

2

CS/CU- U13 SKT

5 / 11.99

11,984

27,500  บาท

3

CS/CU- U18 SKT

5 / 12.20

18,228

35,500  บาท

4

CS/CU- U24 SKT

5 / 11.70

20,794

47,500 บาท


แบบตั้งพื้น / แขวนเพดาน ( Floor or Ceiling Type )

ลำดับ

MODEL

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS/CU- C12 ETT

 5

12,300

25,500  บาท

2

CS/CU- C18 ETT

 5

16,400

32,500  บาท

3

CS/CU- C24 ETT

 5

20,800

37,500  บาท


หมายเหตุ: ** 
           ราคาพร้อมติดตั้งให้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ถ้าเกินคิดเพิ่มดังนี้
           - ท่อน้ำยาขนาด 9000 - 12000 BTU คิดเมตรละ 400บาท
           - ท่อน้ำยาขนาด 18000-24000 BTU คิดเมตรละ 500 บาท 
           - สายไฟเมตรละ 80 บาท 
           - ถ้าใช้รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท 
           - ถ้าใช้ขาแขวน ชุดเล็ก 400 บาท
           - ถ้าใช้ขาแขวนชุดใหญ่ 500 บาท
           - รับประกันการติดตั้ง 1 ปี(รับประกันจากร้าน)
           - สินค้ามีใบรับประกันจากโรงงานทุกรุ่น