แอร์บ้านราคาถูก
   

PANASONIC

รายละเอียด :

เครื่องปรับอากาศ PANASONIC 

แบบติดผนัง รุ่น STANDARD  R32

ลำดับ

MODEM

เบอร์/EER

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS/CU- YN9WKT

5 / 11.53

9,326

14,500 บาท

2

CS/CU- YN12WKT

5 / 11.35

11,942

16,500 บาท

3

CS/CU- YN18WKT

5 / 11.32

17,623

25,500 บาท 

4

CS/CU- YN24WKT

 -/ 10.70

22,252

33,500 บาท


แบบติดผนัง ECONO INVERTER

ลำดับ

MODEL

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS/CU- YU09 VKT

5

9,633

15500 บาท

2

CS/CU- YU13 VKT

5

11,858

17500 บาท

3

CS/CU- YU18 VKT

5

18,371

26500 บาท

4

CS/CU- YU24 VKT

5

22,217

33900 บาท


แบบติดผนัง รุ่น DELUXE NANOE INVERTER  

ลำดับ

MODEL

เบอร์ /EER

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS/CU- XKU9 WKT

5 /24.43

8,530

19,900 บาท

2

CS/CU- XKU13 WKT

5 / 22.49

12,000

22,500 บาท

3

CS/CU- XKU18 WKT

5 / 23.85

18,100

28,500 บาท

4

CS/CU- XKU24 WKT

5  / 23.07

20,500

41000 บาท


แบบติดผนัง รุ่น PREMIUM NANOE  INVERTER 

ลำดับ

MODEL

เบอร์ /EER

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS/CU- XU9 VKT   

5 / 

9,000

19,500 บาท

2

CS/CU- XU13 VKT

5 / 

12,000

21,500  บาท

3

CS/CU- XU18 VKT

5 / 

18,000

29,500  บาท

4

CS/CU- XU24 VKT

5 / 

24,000

37,500 บาท


แบบตั้งพื้น / แขวนเพดาน ( Floor or Ceiling Type )

ลำดับ

MODEL

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS/CU- C12 ETT

 5

12,300

25,500  บาท

2

CS/CU- C18 ETT

 5

16,400

32,500  บาท

3

CS/CU- C24 ETT

 5

20,800

37,500  บาท


หมายเหตุ: ** 
           ราคาพร้อมติดตั้งให้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ถ้าเกินคิดเพิ่มดังนี้
           - ท่อน้ำยาขนาด 9000 - 12000 BTU คิดเมตรละ 400บาท
           - ท่อน้ำยาขนาด 18000-24000 BTU คิดเมตรละ 500 บาท 
           - สายไฟเมตรละ 80 บาท 
           - ถ้าใช้รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท 
           - ถ้าใช้ขาแขวน ชุดเล็ก 400 บาท
           - ถ้าใช้ขาแขวนชุดใหญ่ 500 บาท
           - รับประกันการติดตั้ง 1 ปี(รับประกันจากร้าน)
           - สินค้ามีใบรับประกันจากโรงงานทุกรุ่น