แอร์บ้านราคาถูก
   

MITSUBISHI MR. SLIM

รายละเอียด :

เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI  ปี 2016

รุ่น Econo Air รุ่นใหม่น้ำยาR32

ลำดับ

MODEM

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MS-GL09VF

5

9,573

16,900 บาท

2

MS-GL13VF

5

12,521

19,900 บาท 

3

MS-GL18VF

5

17,783

28,900 บาท

4

MS-GL 24 VF

5

22,614

42,000 บาท 

แบบติดผนัง รุ่น SUPER  INVERTER R32

ลำดับ

MODEM

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MSY-GM09VF

5

8,683

21,900บาท

2

MSY-GM13VF

5

12,178

24,900 บาท

3

MSY-GM18VF

5

14,427

33,900 บาท 

4

MSY-GM24VF

5

17,278

45,900 บาท


แบบติดผนัง รุ่น SUPER  INVERTER 

ลำดับ

MODEL

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MSZ-SGH 09VA

5/15.21

8,683

25,500 บาท

2

MSZ-SGH 13VA

5/12.28

12,178

29,500 บาท

3

MSZ-SGH 15VA

5/11.95

14,427

34,900 บาท

4

MSZ-SGH 18VA

5/11.82

17,278

38,500 บาท

5

MSZ-SGH 24VA

5/12.66

22,869

53,500 บาท

แบบติดผนัง รุ่น MOVE EYE SUPER INVERTER

ลำดับ

MODEL

เบอร์ /EER

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MSZ-SFG 09VA

5/16.13

8,902

29,500 บาท

2

MSZ-SFG 13VA

5/12.90

12,962

32,500 บาท


แบบติดผนัง รุ่น MOVE EYE TRIPLE PLASMA

ลำดับ

MODEL

เบอร์/EER

 

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MS-SFH13VC

5/12.50

 

13,031

27,200 บาท

แบบติดผนัง รุ่น WIDE And LONG

ลำดับ

MODEL

เบอร์/EER

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MS-SFH 18VC

5/12.19

17,783

32,900 บาท

2

MS-SE 30VC

5/11.52

28,227

55,900 บาท

3

MS-D 36VC

 -

34,120

58,000 บาท