แอร์บ้านราคาถูก
   

CENTRAL

รายละเอียด :


เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR ปี 2021

แบบติดผนัง รุ่น IFE Series เบอร์และ มอก.

ลำดับ

MODEL

เบอร์

BTU

EER

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CFW-IFE09

5

9,388

 -

13,500  บาท

2

CFW-IFE13

5

12,161

 -

14,900  บาท

3

CFW-4IF18

5

18,575

 -

21,900  บาท

4

CFW-2HF24

5

24,197

 -

27,500  บาท

5

CFW-IFE25

5

25,927

 -

29,500  บาท

6

CFW-2I09

มอก.

9,000

 -

11,900  บาท

7

CFW-2I12

มอก.

12,000

 -

12,900  บาท

8

CFW-2I18

มอก.

18,000

 -

18,500  บาท

9

CFW-2I24

มอก.

24,000

 -

22,900  บาท


แบบตั้งได้แขวนได้ รุ่น EF เบอร์ 5 ไร้สายเพิ่ม500

ลำดับ

FANCOIL / CONDENSING

เบอร์/EER

ระบบไฟ/COM

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CFH-KF 13 / CCS-KF 13

 5/11.05

220v / Rotary

13,141

โทรสอบถาม

2

CFH-EF 15 / CCS-EF 15

 5/11.42

220v / Rotary

15,435

โทรสอบถาม

3

CFH-KF 18 / CCS-KF 18

 5/11.44

220v / Rotary

18,452

โทรสอบถาม

4

CFH-KF 20 / CCS-KF 20

 5/11.88

220v / Rotary

20,381

โทรสอบถาม

5

CFH-KF 25 / CCS-KF 25

 5/11.28

220v / Rotary

25,781

โทรสอบถาม

6

CFH-5EF 25 / CCS-5EF 25

 5/11.28

220v / Rotary

26,195

โทรสอบถาม

7

CFH-EF 28 / CCS-EF 28

 5/11.75

220v / Scroll

28,223

โทรสอบถาม

8

CFH-EF 30 / CCS-EF 30

 5/11.61

220v / Scroll

30,915

โทรสอบถาม

9

CFH-EF 33 / CCS-EF 33

 5/11.32

220v / Scroll

34,717

โทรสอบถาม

10

CFH-EF 36 / CCS-EF 36

 5/11.66

220v / Scroll

36,964

โทรสอบถาม

11

CFH-EF 38 / CCS-EF 38

 5/11.42

220v / Scroll

39,147

โทรสอบถาม

12

CFH-EF 33 / CCS-EF 33

 5/11.33

380v / Scroll

34,527

โทรสอบถาม

13

CFH-EF 36 / CCS-EF 36

 5/11.86

380v / Scroll

36,838

โทรสอบถาม

14

CFH-EF 25 / CCS-EF 25

5/11.71

380v / Scroll

39,025

โทรสอบถาม


แบบตั้งแขวน  รุ่น 2GF

ลำดับ

รุ่น

เบอร์

ระบบไฟ/COM

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

   CFH-2GF12 / CCS-2NF12

5

Rotary

12,832

โทรสอบถาม

2

   CFH-2GF16 / CCS-2NF16

5

Rotary

16,309

โทรสอบถาม

3

   CFH-2GF18 / CCS-2NF18

5

Rotary

19,479

โทรสอบถาม

4

   CFH-GF20 / CCS-NF20

5

Rotary

19,700

โทรสอบถาม

5

   CFH-GF20 / CCS-NF20

5

Scroll

19,735

โทรสอบถาม

6

   CFH-GH24 / CCS-H24S-CL

5

Scroll

24,031

โทรสอบถาม

7

   CFH-2GF25 / CCS-2NF25

5

Rotary

26,470

โทรสอบถาม

8

   CFH-2GF25 / CCS-2NF25

5

Scroll

26,330

โทรสอบถาม

9

   CFH-GF28 / CCS-NF28   

5

Scroll

29,609

โทรสอบถาม

10

   CFH-2GF28 / CCS-2NF28

5

Scroll

29,640

โทรสอบถาม

11

   CFH-2GF33 / CCS-2NF33

5

220V/Scroll

33,898

โทรสอบถาม

12

   CFH-2GF35 / CCS-2NF35

5

220V/Scroll

35,447

โทรสอบถาม

13

   CFH-GF35 / CCS-NF35  

5

220V/Scroll

36,013

โทรสอบถาม

14

   CFH-GF38 / CCS-NF38   

5

220V/Scroll

38,190

โทรสอบถาม

15

   CFH-2GF33 / CCS-2NF33

5

380V/Scroll

34,993

โทรสอบถาม

16

   CFH-2GF35 / CCS-2NF35

5

380V/Scroll

36,157

โทรสอบถาม

17

   CFH-2GF38 / CCS-2NF38

5

380V/Scroll

39,800

โทรสอบถาม

18

   CFH-PM44 / CCS-PM44

5

380V/Scroll

42,320

โทรสอบถาม


แบบตั้งแขวน รุ่น CFH-GS

ลำดับ

รุ่น

เบอร์

ระบบไฟ/COM

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CFH-GS12 / CCS-NS12

 -

220v / Rotary

12,295

โทรสอบถาม

2

CFH-GS16 / CCS-NS16

 -

220v / Rotary

16,393

โทรสอบถาม

3

CFH-GS18 / CCS-NS18

 -

220v / Rotary

18,100

โทรสอบถาม

4

CFH-GS20 / CCS-NS20

 -

220v / Rotary

20,491

โทรสอบถาม

5

CFH-GS25 / CCS-NS25

 -

220v / Rotary

25,272

โทรสอบถาม

6

CFH-GS28 / CCS-NS28

 -

220v / Rotary

28,004

โทรสอบถาม

7

CFH-GS33 / CCS-NS33

 -

220V/Scroll

33,127

โทรสอบถาม

8

CFH-GS35 / CCS-NS35

 -

220V/Scroll

35,176

โทรสอบถาม

9

CFH-GS38 / CCS-NS38

 -

220V/Scroll

38,250

โทรสอบถาม

10

CFH-GS33 / CCS-NS33

 -

380V/Scroll

33,127

โทรสอบถาม

11

CFH-GS35 / CCS-NS35

 -

380V/Scroll

35,176

โทรสอบถาม

12

CFH-GS38/CCS-NS38

 -

380V/Scroll

38,250

โทรสอบถาม

13

CFH-GS44 / CCS-NS44

 -

380V/Scroll

44,000

โทรสอบถาม

14

CFH-GS48 / CCS-NS48

 -

380V/Scroll

48,000

โทรสอบถาม

15

CFH-GS56 / CCS-NS56

 -

380V/Scroll

56,000

โทรสอบถาม


แบบตั้งแขวน CENTRAL AIR SF-FA  มอก.

ลำดับ

FANCOIL / CONDENSING

ระบบไฟ

COM

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SF09-FA / SC09-CB

220v

Rotary

9,212

โทรสอบถาม

2

SF12-FA / SC12-CB

220v

 Rotary

12,283

โทรสอบถาม

3

SF18-FA / SC16-CB

220v

 Rotary

16,377

โทรสอบถาม

4

SF18-FA / SC18-CB

220v

Rotary

18,424

โทรสอบถาม

5

SF18-FA / SC20-CB

220v

Rotary

20,130

โทรสอบถาม

6

SF25-FA / SC25-CB1

220v

 Rotary

25,590

โทรสอบถาม

7

SF25-FA / SC28-CB

220v

Rotary

28,319

โทรสอบถาม

8

SF30-FA / SC30-CB

220v

Rotary

30,366

โทรสอบถาม

9

SF33-FA / SC33-CC1

220v

 Rotary

33,437

โทรสอบถาม

10

SF36-FA /SC36-CD

220v

Rotary

36,167

โทรสอบถาม

11

SF36-FA / SC38-CD

220v

Scroll

38,214

โทรสอบถาม

12

SF41-FA / SC41-CD

220v

Scroll

41,285

โทรสอบถาม

13

SF 36-FA / SC 36-CD (2 FAN)

220v

Rotary

36,167

โทรสอบถาม

14

SF 36-FA / SC 38-CD (2 FAN)

220v

Scroll

38,214

โทรสอบถาม

15

SF 41-FA / SC 41-CD(2 FAN)

220v

Scroll

41,285

โทรสอบถาม

16

SF33-FA / SC33-CC(A)

380v

Rotary

33,096

โทรสอบถาม

17

SF36-FA / SC36-CD1 (A)

380v

Rotary

36,508

โทรสอบถาม

18

SF36-FA / SC38-CD(A)

380v

Scroll

38,214

โทรสอบถาม

19

SF41-FA / SC41-CD(A)

380v

Scroll

41,285

โทรสอบถาม

20

SF36-FA / SC36-CD1 (A)(2FAN)

380v

Rotary

36,508

โทรสอบถาม

21

SF36-FA / SC38-CD(A)(2 FAN)

380v

Scroll

38,214

โทรสอบถาม

22

SF41-FA / SC41-CD(A)(2 FAN)

380v

Scroll

41,285

โทรสอบถาม

23

SF 41-FA / SC 44-CD(A)(2 FAN)

380v

Scroll

44,014

โทรสอบถาม

24

SF 41-FA  / SC 48-CD(A)(2FAN)

380v

Scroll

48,109

โทรสอบถาม

25

SF 56-FA / SC 56-CD(A)(2FAN)

380v

Scroll

56,298

โทรสอบถาม

26

SF 56-FA / SC 60-CD(A)(2FAN)

380v

Scroll

60,051

โทรสอบถาม


หมายเหตุ: ** 
           ราคาพร้อมติดตั้งให้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ถ้าเกินคิดเพิ่มดังนี้
           - ท่อน้ำยาขนาด 9000 - 12000 BTU คิดเมตรละ 400บาท
           - ท่อน้ำยาขนาด 18000-24000 BTU คิดเมตรละ 500 บาท 
           - สายไฟเมตรละ 80 บาท 
           - ถ้าใช้รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท 
           - ถ้าใช้ขาแขวนชุดเล็ก  400 บาท
           - ถ้าใช้ขาแขวนชุดใหญ่ 500 บาท
           - รับประกันการติดตั้ง 1 ปี(รับประกันจากร้าน)
           - สินค้ามีใบรับประกันจากโรงงานทุกรุ่น