แอร์บ้านราคาถูก
   

SAIJO DENKI

รายละเอียด :

เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI 

แบบติดผนัง รุ่น SMAS COOL (SWG ) R-32

ลำดับ

FANCOIL / CONDENSING

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SWG R32- 09

5

9,462

14,500 บาท

2

SWG R32-12

5

12,641

16,500 บาท

3

SWG R32-18

5

18,344

22,500 บาท

4

SWG R32- 25

5

25,039

27,500 บาท

แบบ ติดผนังรุ่น  TURBO  A.P.S -R32

ลำดับ

รุ่น

เบอร์/ไฟ

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

TURBO APS .R32-09

5 / 220v

9,000

14,900 บาท

2

TURBO APS.R32-12

5 / 220v

12,000

16,900 บาท

3

TURBO APS.R32-18

5 / 220v

18,000

23,900 บาท

4

TURBO APS.R32-25

5 / 220v

24,000

30,900 บาท

5

TURBO APS.R32-30

5 / 220v/380v

30,000

41,900 บาท

6

TURBO APS.R32-36

5 / 380v/380v

36,000

48,900 บาท

7

TURBO APS.R32-40

5 / 220v/380v

40,000

54,900 บาท

8


แบบติดผนัง รุ่น Hepa A.P.S  Double A.P.S

ลำดับ

รุ่น

เบอร์/ไฟ

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

Hepa A.P.S.10

5 / 220v

9,388

15,900 บาท

2

Hepa A.P.S.14

5 / 220v

13,020

17,900 บาท

3

Hepa A.P.S.19

5 / 220v

18,258

25,500 บาท

4

Hepa A.P.S.26

5 / 220v

25,259

30,500 บาท

5

Hepa A.P.S.30

5 / 220v

30,441

41,500 บาท

6

Hepa A.P.S.30T

5 / 380v

30,148

42,000 บาท

7

Hepa A.P.S.33

5 / 220v

33,437

46,000 บาท

8

Hepa A.P.S.33T

5 / 380v

33,352

47,000 บาท

9

Hepa A.P.S.36

5 / 220v

36,221

52,000 บาท

10

Hepa A.P.S.36T

5 / 380v

37,368

53,000 บาท


แบบติดผนัง รุ่น INVERTER  SURE  -R32

ลำดับ

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

INVERTER SURE R32-10

5

9,000

17,900  บาท

2

INVERTER SURE R32-12

5

12,000

19,900  บาท

3

INVERTER SURE R32-18

5

18,000

29,900  บาท

4

INVERTER SURE R32-25

5

24,000

36,900  บาท


แบบติดผนัง รุ่น  INVERTER SURE-R32

ลำดับ

รุ่น

เบอร์

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

INVERTER  SURE R32-30  ( 220 v  )

5

30,000

43,900  บาท

2

INVERTER  SURE R32-30 ( 380 v )

5

30,000

46,900  บาท

3

INVERTER SURE R32-36 ( 220 v )

5

36,000

47,900  บาท

4

INVERTER SURE R32-36 ( 380 v )

5

36,000

49,900  บาท


แบบตั้งแขวน รุ่น DOUBLE A.P.S SSU

ลำดับ

รุ่น

เบอร์/ไฟ

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

DOUBLE. A.P.S. SSU - 13 

5/220v

13,100

24,900  บาท

2

DOUBLE. A.P.S. SSU - 18 

5/220v

18,051

28,900  บาท

3

   DOUBLE. A.P.S. SSU - 25    

5/220v

25,010

31,900  บาท

4

DOUBLE. A.P.S. SSU - 30 

5/220v

30,082

43,900  บาท

5

 DOUBLE. A.P.S. SSU - 33 

5/220v

32,936

45,900  บาท

6

 DOUBLE. A.P.S. SSU - 38

5/220v

37,408

48,900  บาท

7

DOUBLE. A.P.S. SSU - 30S

มอก./220v

30,300

38,900  บาท

8

  DOUBLE. A.P.S. SSU - 33S 

มอก./220v

33,000

40,900  บาท

9

  DOUBLE. A.P.S. SSU - 38S

มอก./220v

38,200

44,900  บาท

10

   DOUBLE. A.P.S. SSU - 44     

380v

44,000

53,900  บาท

11

 DOUBLE. A.P.S. SSU - 52   

380v

51,000

61,900  บาท

12

DOUBLE. A.P.S. SSU - 60  

380v

60,000

67,900  บาท


แบบตั้งแขวน CeilingType , Hepa A.P.S.

ลำดับ

รุ่น

เบอร์/ไฟ

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

Hepa A.P.S SJ-U-13   

5/220v

13,023

24,500 บาท

2

Hepa A.P.S SJ-U-18A

5/220v

17,314

30,500 บาท

3

Hepa A.P.S  SJ-U-24  

5/220v

23,228

35,500 บาท


แบบ Hi-Cassette  ฝังฝ้าทิศทาง

ลำดับ

รุ่น

เบอร์/ไฟ

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

Hepa A.P.S. SSC - 13

 มอก.

13,300

โทรสอบถาม

2

Hepa A.P.S. SSC - 18

 มอก.

18,000

โทรสอบถาม

3

Hepa A.P.S. SSC - 25

 มอก.

25,200

โทรสอบถาม

4

Hepa A.P.S. SSC - 30

 มอก. / 220v

30,000

โทรสอบถาม

5

Hepa A.P.S. SSC - 34

 มอก. / 220v

34,100

โทรสอบถาม

6

Hepa A.P.S. SSC - 38

 มอก. / 220v

38,200

โทรสอบถาม

7

Hepa A.P.S. SSC - 44

 380v

44,000

โทรสอบถาม

8

Hepa A.P.S. SSC - 52

380v

51,000

โทรสอบถาม

9

Hepa A.P.S. SSC - 60

380v

59,000

โทรสอบถาม


แบบตู้ตั้งพื้น SF-X Hepa A.P.S. Free Standing

ลำดับ

รุ่น

เบอร์ / ไฟ

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

Hepa A.P.S SF - 30X

มอก. / 220v

30,000

โทรสอบถาม

2

Hepa A.P.S SF - 34X

มอก. / 220v

34,100

โทรสอบถาม

3

Hepa A.P.S SF - 38X

มอก. / 220v

38,200

โทรสอบถาม

4

Hepa A.P.S SF - 44X

380v

44,000

โทรสอบถาม

5

Hepa A.P.S SF - 52X

380v

51,000

โทรสอบถาม

6

Hepa A.P.S SF - 60X

380v

60,000

โทรสอบถาม

7

Hepa A.P.S SF - 70X

380v

70,000

โทรสอบถาม

8

Hepa A.P.S SF - 80X

380v

80,000

โทรสอบถาม


แบบตู้ตั้งพื้น SF-L รุ่น มอก. Hepa A.P.S. FreeStanding

ลำดับ

รุ่น

เบอร์ / ไฟ

BTU

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

Hepa A.P.S SF - 90L

มอก. / 380v

90,000

โทรสอบถาม

2

Hepa A.P.S SF - 100L

มอก. / 380v

100,000

โทรสอบถาม

3

Hepa A.P.S SF - 120L

มอก. / 380v

120,000

โทรสอบถาม

4

Hepa A.P.S SF - 150L

มอก. / 380v

150,000

โทรสอบถาม


หมายเหตุ: ** 
           ราคาพร้อมติดตั้งให้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ถ้าเกินคิดเพิ่มดังนี้
           - ท่อน้ำยาขนาด 9000 - 12000 BTU คิดเมตรละ 400บาท
           - ท่อน้ำยาขนาด 18000-24000 BTU คิดเมตรละ 500 บาท 
           - สายไฟเมตรละ 80 บาท 
           - ถ้าใช้รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท 
           - ถ้าใช้ขาแขวนชุดเล็ก  400 บาท
           - ถ้าใช้ขาแขวนชุดใหญ่ 500 บาท
           - รับประกันการติดตั้ง 1 ปี(รับประกันจากร้าน)
           - สินค้ามีใบรับประกันจากโรงงานทุกรุ่น